Muži Aktuality klubu

Pozvánka na valnou hromadu MFK Trutnov, z.s. - 20.9.2022 od 19:30 v restauraci na stadionu MFK Trutnov, ul. Na Lukách

Napsal Matěj Mařas 23.09.2022

 

Program

 

1.         Zahájení

 

2.         Schválení:       a)         programu

                                    b)         jednacího řádu

                                    c)         volebního řádu

 

3.         Volba:             a)         pracovního předsednictva

                                    b)         komisí – mandátové, volební a návrhové

 

4.         Zpráva o činnosti výkonného výboru MFK Trutnov od minulé VH          

5.         Zpráva o hospodaření MFK Trutnov                                               

6.         Zpráva kontrolní a revizní komise                                                   

7.         Návrh změny stanov MFK Trutnov,z.s.

8.         Diskuze

9.         Zpráva mandátové komise

10.       Volby  a)         členů výkonného výboru

                        b)         členů kontrolní a revizní komise

11.       Návrh usnesení

12.       Závěr VH       

 

VH se mohou zúčastnit řádní členové MFK Trutnov, z.s., kteří mají uhrazený členský příspěvek a jsou starší 18.let.